Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hòa Bình  -  Saturday, April 21, 2018
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 47
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Cao Phong
1 7h0 : 07/04/201813h0 : 07/04/2018Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Để nghiệm Thu Công TRình TBA KHu 1 THỊ TRẤN CAO PHONGĐường dây 373 TGBPToàn bộ khách hàng sử dụng điện khu vực Cao Phong; Một phần huyện Tân Lạc : Thành phố Hòa Bình,Phường Thịnh Lang,Phường Hữu Nghị,Phường Tân Thịnh,Phường Đồng Tiến,Phường Phương Lâm,Phường Chăm Mát,Xã Sủ Ngòi,Xã Thái Thịnh,Phường Thái Bình,Thị trấn Kỳ Sơn,Thị trấn Lương Sơn,Xã Lâm Sơn,Xã Kim Sơn,Huyện Cao Phong,Thị trấn Cao Phong,Xã Bình Thanh,Xã Thung Nai,Xã Bắc Phong,Xã Thu Phong,Xã Đông Phong,Xã Xuân Phong,Xã Tây Phong,Xã Tân Phong,Xã Dũng Phong,Xã Nam Phong,Xã Yên Lập,Xã Yên Thượng,Thị trấn Mường Khến,Xã Ngòi Hoa,Xã Tuân Lộ,Thị trấn Vụ Bản,Xã Thượng Cốc,Xã Yên Trị12606PA17CPĐiện Lực Cao Phong
Điện lực Đà Bắc
2 5h0 : 06/04/20186h0 : 06/04/2018Khác : tháo lèo cột 43 để thay MBA Sâu TraĐZ 373 E10.1toàn huyện Đà bắc và xóm Cang xóm thăng xã Hòa bình mất điện : Thành phố Hòa Bình,Xã Hòa Bình,Phường Tân Hòa,Phường Hữu Nghị,Phường Tân Thịnh,Phường Đồng Tiến,Phường Phương Lâm,Xã Sủ Ngòi,Huyện Đà Bắc,Thị trấn Đà Bắc,Xã Đồng Nghê,Xã Suối Nánh,Xã Giáp Đắt,Xã Mường Tuổng,Xã Mường Chiềng,Xã Tân Pheo,Xã Đồng Chum,Xã Tân Minh,Xã Đoàn Kết,Xã Đồng Ruộng,Xã Hào Lý,Xã Tu Lý,Xã Trung Thành,Xã Yên Hòa,Xã Cao Sơn,Xã Toàn Sơn,Xã Hiền Lương,Xã Tiền Phong,Xã Vầy Nưa,Xã Trung Bì,Xã Đoàn Kết,Đà Bắc 15892PA17DBĐiện lực Đà Bắc
3 5h0 : 06/04/201818h0 : 06/04/2018Khác : thay MBAXBT_Trạm Sâu Tra xã Toàn SơnTrạm Sâu Tra xã Toàn Sơn mất điện : Xã Toàn Sơn133PA17DBĐiện lực Đà Bắc
4 16h30 : 06/04/201818h0 : 06/04/2018Khác : để đấu lại lèo cột 43 sau khi thay MBA Sâu TRa xongĐZ 373 E10.1toàn huyện Đà bắc và xóm Cang xóm thăng xã Hòa bình mất điện : Thành phố Hòa Bình,Xã Hòa Bình,Phường Tân Hòa,Phường Hữu Nghị,Phường Tân Thịnh,Phường Đồng Tiến,Phường Phương Lâm,Xã Sủ Ngòi,Huyện Đà Bắc,Thị trấn Đà Bắc,Xã Đồng Nghê,Xã Suối Nánh,Xã Giáp Đắt,Xã Mường Tuổng,Xã Mường Chiềng,Xã Tân Pheo,Xã Đồng Chum,Xã Tân Minh,Xã Đoàn Kết,Xã Đồng Ruộng,Xã Hào Lý,Xã Tu Lý,Xã Trung Thành,Xã Yên Hòa,Xã Cao Sơn,Xã Toàn Sơn,Xã Hiền Lương,Xã Tiền Phong,Xã Vầy Nưa,Xã Trung Bì,Xã Đoàn Kết,Đà Bắc 15892PA17DBĐiện lực Đà Bắc
5 8h0 : 04/04/201811h30 : 04/04/2018Khác : can phaXBT_ Tân Minh 1 xã Tân MinhXóm Tân Minh 1 : Xã Tân Minh158PA17DBĐiện lực Đà Bắc
6 14h0 : 03/04/201816h30 : 03/04/2018Khác : can phaĐoàn kết 2Đoàn kết 2 mất điện : Thị trấn Đà Bắc,Xã Mường Chiềng,Xã Tu Lý,Xã Toàn Sơn293PA17DBĐiện lực Đà Bắc
Điện lực Kim Bôi
7 8h30 : 09/04/20189h0 : 09/04/2018Khác : Lắp công tơ 3 pha phát triển mới KH.Lộ 1 MYTAY---Trạm Mý TâyXóm Mý Tây xã Nuông Dăm : Xã Nuông Dăm33PA17KBĐiện lực Kim Bôi
8 7h30 : 09/04/20188h0 : 09/04/2018Khác : Lắp công tơ 3 pha phát triển mới KH.Lộ 1---TBA Mý Đông - Mỵ HòaThôn Mý Đông : Xã Mi Hòa114PA17KBĐiện lực Kim Bôi
9 8h30 : 09/04/20189h0 : 09/04/2018Khác : Lắp công tơ 3 pha phát triển mới KH.Lộ 1 MYTAY---Trạm Mý TâyXóm Mý Tây xã Nuông Dăm : Xã Nuông Dăm33PA17KBĐiện lực Kim Bôi
10 7h30 : 09/04/20188h0 : 09/04/2018Khác : Lắp công tơ 3 pha phát triển mới KH.Lộ 1---TBA Mý Đông - Mỵ HòaThôn Mý Đông : Xã Mi Hòa114PA17KBĐiện lực Kim Bôi
11 8h30 : 09/04/20189h0 : 09/04/2018Khác : Lắp công tơ 3 pha phát triển mới KH.Lộ 1 MYTAY---Trạm Mý TâyXóm Mý Tây xã Nuông Dăm : Xã Nuông Dăm33PA17KBĐiện lực Kim Bôi
12 7h30 : 09/04/20188h0 : 09/04/2018Khác : Lắp công tơ 3 pha phát triển mới KH.Lộ 1---TBA Mý Đông - Mỵ HòaThôn Mý Đông : Xã Mi Hòa114PA17KBĐiện lực Kim Bôi
13 7h30 : 09/04/20188h0 : 09/04/2018Khác : Lắp công tơ 3 pha phát triển mới KH.Lộ 1---TBA Mý Đông - Mỵ HòaThôn Mý Đông : Xã Mi Hòa114PA17KBĐiện lực Kim Bôi
14 8h30 : 09/04/20189h0 : 09/04/2018Khác : Lắp công tơ 3 pha phát triển mới KH.Lộ 1 MYTAY---Trạm Mý TâyXóm Mý Tây xã Nuông Dăm : Xã Nuông Dăm33PA17KBĐiện lực Kim Bôi
15 6h0 : 07/04/20187h0 : 07/04/2018Khác : lý do ĐL Cao Phong thao tác DCLĐường dây 371 Ngã Ba XưaCÁC XÃ: CUỐI HẠ ,KIM TRUY,VÀ KIM BÔI : Thị trấn Bo,Xã Hạ Bì,Xã Kim Tiến,Xã Kim Bình,Xã Kim Bôi,Xã Kim Truy,Xã Cuối Hạ,Xã Mi Hòa2661PA17KBĐiện Lực Cao Phong
16 12h0 : 07/04/201813h0 : 07/04/2018Khác : Lý do ĐL Cao Phong thao tác DCLĐường dây 371 Ngã Ba XưaCÁC XÃ: CUỐI HẠ ,KIM TRUY,VÀ KIM BÔI : Thị trấn Bo,Xã Hạ Bì,Xã Kim Tiến,Xã Kim Bình,Xã Kim Bôi,Xã Kim Truy,Xã Cuối Hạ,Xã Mi Hòa2661PA17KBĐiện Lực Cao Phong
17 10h30 : 03/04/201811h0 : 03/04/2018Khác : Lắp công tơ 3 pha phát triển mới KH.Lộ 2 BACSON2---TRAM BAC SON 2Xóm trám xã Bắc Sơn. : Thị trấn Bo,Xã Bắc Sơn42PA17KBĐiện lực Kim Bôi
18 8h30 : 03/04/20189h0 : 03/04/2018Khác : Lắp công tơ 3 pha phát triển mới KH.LỘ 2 TBA 19/5---XBT - TBA 19/5BThôn 186, khu thị tứ Bãi Chạo : Xã Tú Sơn,Xã Vĩnh Tiến,Xã Thượng Bì129PA17KBĐiện lực Kim Bôi
19 9h30 : 03/04/201810h0 : 03/04/2018Khác : Lắp công tơ 3 pha phát triển mới KH.LỘ 1 TBA ĐỒNG NANG---XBT - TBA Đồng Nang Đông BắcXóm Đồng Nang xã Đông Bắc. : Xã Bình Sơn,Xã Đông Bắc94PA17KBĐiện lực Kim Bôi
20 7h30 : 03/04/20188h0 : 03/04/2018Khác : Lắp công tơ 3 pha phát triển mới KH.Trạm Kim ĐứcThôn Kim Đức xã Vĩnh Tiến : Thị trấn Bo,Xã Đú Sáng,Xã Tú Sơn,Xã Vĩnh Tiến,Xã Sơn Thủy,Xã Hạ Bì,Xã Kim Bôi,Xã Cuối Hạ347PA17KBĐiện lực Kim Bôi
Điện Lực Kỳ Sơn
21 5h0 : 08/04/201818h0 : 08/04/2018Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : để công ty thăng long thi công ĐZDCL phân đoạn 75-3 Dân hạcác xã dân hạ, mông hóa, phúc tiến, dân hòa,yên quang : Xã Phúc Tiến,Xã Dân Hòa,Xã Mông Hóa,Xã Dân Hạ,Xã Trung Minh,Xã Yên Quang,Xã Kim Truy4127PA17KSĐiện Lực Kỳ Sơn
22 5h0 : 08/04/20186h0 : 08/04/2018Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : để cắt DCL 75-3 Dân hạĐường dây 374E10.1toàn bộ huyện KỲ SƠN : Thị trấn Kỳ Sơn,Xã Hợp Thịnh,Xã Phú Minh,Xã Hợp Thành,Xã Phúc Tiến,Xã Dân Hòa,Xã Mông Hóa,Xã Dân Hạ,Xã Trung Minh,Xã Độc Lập,Xã Yên Quang,Xã Kim Truy8761PA17KSĐiện Lực Kỳ Sơn
23 17h0 : 08/04/201818h0 : 08/04/2018Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : để đóng DCL 75-3 Dân hạ và DCLPT 374-7/103AĐường dây 374E10.1toàn bộ huyện KỲ SƠN : Thị trấn Kỳ Sơn,Xã Hợp Thịnh,Xã Phú Minh,Xã Hợp Thành,Xã Phúc Tiến,Xã Dân Hòa,Xã Mông Hóa,Xã Dân Hạ,Xã Trung Minh,Xã Độc Lập,Xã Yên Quang,Xã Kim Truy8761PA17KSĐiện Lực Kỳ Sơn
24 5h0 : 07/04/20186h0 : 07/04/2018Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : để cắt DCL 75-3 Dân hạ và DCL 374-7/103AĐường dây 374E10.1toàn bộ huyện KỲ SƠN : Xã Kim Truy,Thị trấn Kỳ Sơn,Xã Hợp Thịnh,Xã Phú Minh,Xã Hợp Thành,Xã Phúc Tiến,Xã Dân Hòa,Xã Mông Hóa,Xã Dân Hạ,Xã Trung Minh,Xã Độc Lập,Xã Yên Quang8761PA17KSĐiện Lực Kỳ Sơn
25 17h0 : 07/04/201818h0 : 07/04/2018Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : để đóng DCL 75-3 Dân hạĐường dây 374E10.1toàn bộ huyện KỲ SƠN : Thị trấn Kỳ Sơn,Xã Hợp Thịnh,Xã Phú Minh,Xã Hợp Thành,Xã Phúc Tiến,Xã Dân Hòa,Xã Mông Hóa,Xã Dân Hạ,Xã Trung Minh,Xã Độc Lập,Xã Yên Quang,Xã Kim Truy8761PA17KSĐiện Lực Kỳ Sơn
26 5h0 : 07/04/201818h0 : 07/04/2018Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : để công ty thăng long thi công ĐZDCL phân đoạn 75-3 Dân hạcác xã dân hạ, mông hóa, phúc tiến, dân hòa,yên quang : Xã Phúc Tiến,Xã Dân Hòa,Xã Mông Hóa,Xã Dân Hạ,Xã Trung Minh,Xã Yên Quang,Xã Kim Truy4127PA17KSĐiện Lực Kỳ Sơn
Điện Lực Lạc Sơn
27 6h0 : 07/04/20187h0 : 07/04/2018Khác : ĐIỆN LỰ CAO PHONG TT DCLĐường dây 371 E19.1xã xuất hóa, thượng cốc,phúc tuy ,phú lương ,gia mô ,lỗ sơn ,văn nghĩa, nhân nghĩa, mỹ thành ,tân lập , miền đồi, quý hòa, tuân đạo : Xã Tuân Lộ,Xã Lỗ Sơn,Xã Gia Mô,Huyện Lạc Sơn,Thị trấn Vụ Bản,Xã Quý Hòa,Xã Miền Đồi,Xã Mỹ Thành,Xã Tuân Đạo,Xã Văn Nghĩa,Xã Văn Sơn,Xã Tân Lập,Xã Nhân Nghĩa,Xã Thượng Cốc,Xã Phú Lương,Xã Phúc Tuy,Xã Xuất Hóa,Xã Yên Phú,Xã Bình Hẻm,Xã Chí Thiện,Xã Chí Đạo,Xã Hương Nhượng,Xã Tân Mỹ,Xã Ân Nghĩa19194PA17LCĐiện Lực Lạc Sơn
28 12h0 : 07/04/201813h0 : 07/04/2018Khác : ĐIỆN LỰ CAO PHONG TT DCLĐường dây 371 E19.1xã xuất hóa, thượng cốc,phúc tuy ,phú lương ,gia mô ,lỗ sơn ,văn nghĩa, nhân nghĩa, mỹ thành ,tân lập , miền đồi, quý hòa, tuân đạo : Xã Tuân Lộ,Xã Lỗ Sơn,Xã Gia Mô,Huyện Lạc Sơn,Thị trấn Vụ Bản,Xã Quý Hòa,Xã Miền Đồi,Xã Mỹ Thành,Xã Tuân Đạo,Xã Văn Nghĩa,Xã Văn Sơn,Xã Tân Lập,Xã Nhân Nghĩa,Xã Thượng Cốc,Xã Phú Lương,Xã Phúc Tuy,Xã Xuất Hóa,Xã Yên Phú,Xã Bình Hẻm,Xã Chí Thiện,Xã Chí Đạo,Xã Hương Nhượng,Xã Tân Mỹ,Xã Ân Nghĩa19194PA17LCĐiện Lực Lạc Sơn
29 10h0 : 06/04/201812h0 : 06/04/2018Thí nghiệm định kỳ : thí nghieejnm đk TBATBA Lâm Sản Thượng CốcXÓM ÔC : Xã Thượng Cốc1PA17LCĐiện Lực Lạc Sơn
30 14h0 : 06/04/201816h0 : 06/04/2018Thí nghiệm định kỳ : THÍ NGHIỆM ĐK TBATrạm Truyền TảiCHI NHANH TRUYỀN TẢI ĐIỆN : Thị trấn Vụ Bản1PA17LCĐiện Lực Lạc Sơn
Điện lực Lương Sơn
31 17h0 : 08/04/201818h0 : 08/04/2018Khác : TT Cắt DCL 150A-3 hết thời gian cấp hỗ trợ cho 374 E10.1(Kỳ Sơn)ĐZ 371 E19.2THị Trấn Lương sơn,xã Lâm sơ Hoà Sơn ,Tân Vinh,Trường Sơn : Thị trấn Lương Sơn,Xã Lâm Sơn,Xã Hòa Sơn,Xã Trường Sơn,Xã Tân Vinh,Xã Nhuận Trạch,Xã Cao Răm,Xã Cư Yên,Xã Hợp Hòa,Xã Trung Sơn11484PA17LSĐiện lực Lương Sơn
32 5h0 : 07/04/20186h0 : 07/04/2018Khác : TT đóng DCL 150A-3 cấp hỗ trợ cho 374 E10.1(Kỳ sơn)ĐZ 371 E19.2THị Trấn Lương sơn,xã Lâm sơ Hoà Sơn ,Tân Vinh,Trường Sơn : Thị trấn Lương Sơn,Xã Lâm Sơn,Xã Hòa Sơn,Xã Trường Sơn,Xã Tân Vinh,Xã Nhuận Trạch,Xã Cao Răm,Xã Cư Yên,Xã Hợp Hòa,Xã Trung Sơn11484PA17LSĐiện lực Lương Sơn
Điện Lực Tân Lạc
33 6h0 : 07/04/201813h0 : 07/04/2018Khác : Thay MBA xóm Ban371E 19.1 Lạc Sơn - Tân LacCác xã Ngọc Mý, Đông Lai , Thanh Hối , Tử Nê, Mãn Đức, Bệnh Viện , nhà máy nước, May Việt Hàn. : Huyện Tân Lạc,Thị trấn Mường Khến,Xã Phú Cường,Xã Mỹ Hòa,Xã Quy Hậu,Xã Phong Phú,Xã Quyết Chiến,Xã Mãn Đức,Xã Địch Giáo,Xã Tuân Lộ,Xã Tử Nê,Xã Thanh Hối,Xã Ngọc Mỹ,Xã Đông Lai,Xã Do Nhân,Xã Ba Khan,Tân Lạc7384PA17TLĐiện Lực Tân Lạc
34 8h0 : 07/04/201812h0 : 07/04/2018Khác : Thay MBA xóm TàCầu dao phụ tải nhánh ĐG-Quy MỹXã Quy Mỹ + xã Do nhân , Xóm Kha , Xóm Lạ . : Xã Quy Hậu,Xã Phong Phú,Xã Địch Giáo,Xã Tuân Lộ,Xã Tử Nê,Xã Thanh Hối,Xã Ngọc Mỹ,Xã Đông Lai,Xã Lũng Vân,Xã Bắc Sơn,Xã Quy Mỹ,Xã Do Nhân,Xã Nam Sơn,Xã Lỗ Sơn,Xã Ngổ Luông,Xã Gia Mô1364PA17TLĐiện Lực Tân Lạc
35 13h0 : 03/04/201815h0 : 03/04/2018Sửa chữa thường xuyên : THAY TI ĐKTBA Trạm Bơm Phú Mỹbơm phú mỳ : Xã Phong Phú1PA17TLĐiện Lực Tân Lạc
36 10h15 : 03/04/201812h0 : 03/04/2018Sửa chữa thường xuyên : THAY TI ĐKTBA K802 Khu BKho 802 khu B : Xã Mỹ Hòa1PA17TLĐiện Lực Tân Lạc
37 8h0 : 03/04/201810h0 : 03/04/2018Sửa chữa thường xuyên : THAY TITBA K850Đơn vị K850 : Tân Lạc1PA17TLĐiện Lực Tân Lạc
38 15h10 : 03/04/201817h0 : 03/04/2018Sửa chữa thường xuyên : THAY TI ĐKTBA Phú Mỹ (Sắn)Nhà Máy Sắn : Xã Phong Phú1PA17TLĐiện Lực Tân Lạc
39 13h30 : 02/04/201815h30 : 02/04/2018Sửa chữa thường xuyên : THAY TITBA Bin xã Tử NêTBA Xóm Bin : Xã Tử Nê169PA17TLĐiện Lực Tân Lạc
40 8h0 : 02/04/201810h0 : 02/04/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay TI ĐKTBA Mỏ Đá Mãn ĐứcMỏ đá Mãn đức : Xã Mãn Đức1PA17TLĐiện Lực Tân Lạc
41 10h15 : 02/04/201812h0 : 02/04/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay TI ĐKTBA Chuyên dùng Phát Đạt HBmỏ đá Phát đạt : Xã Quy Hậu1PA17TLĐiện Lực Tân Lạc
Điện lực TP.Hòa Bình
42 5h0 : 08/04/201817h0 : 08/04/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : kéo dây mạch vòng E10 kỳ SơnCầu dao 40-4P.Tân hòa , Xã Yên Mông và xã Tinh nhuệ-phú thọ : Thành phố Hòa Bình,Xã Hòa Bình,Phường Tân Hòa,Phường Hữu Nghị,Xã Yên Mông1322PA17TXĐiện lực TP.Hòa Bình
43 16h0 : 08/04/201817h0 : 08/04/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đóng DCLPT 40-4 ván sànTC477 Trường Nội TrúTổ 10,11,12,15,16,17 Tân Hòa toàn bộ xã Yên Mông-TPHB : Thành phố Hòa Bình,Xã Hòa Bình,Phường Tân Hòa,Phường Hữu Nghị,Xã Yên Mông,Xã Sủ Ngòi,Phường Thái Bình1682PA17TXĐiện lực TP.Hòa Bình
44 8h0 : 08/04/201816h0 : 08/04/2018Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : đấu nối CTĐ TBA thấu kính R3Đz 472E10.1CT TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam : Phường Hữu Nghị3PA17TXĐiện lực TP.Hòa Bình
45 16h0 : 07/04/201817h0 : 07/04/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : đóng DCLPT 40-4 ván sànTC477 Trường Nội TrúTổ 10,11,12,15,16,17 Tân Hòa toàn bộ xã Yên Mông-TPHB : Thành phố Hòa Bình,Xã Hòa Bình,Phường Tân Hòa,Phường Hữu Nghị,Xã Yên Mông,Xã Sủ Ngòi,Phường Thái Bình1682PA17TXĐiện lực TP.Hòa Bình
46 5h0 : 07/04/201816h30 : 07/04/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : kéo dây mạch vòng E10 kỳ SơnCầu dao 40-4P.Tân hòa , Xã Yên Mông và xã Tinh nhuệ-phú thọ : Thành phố Hòa Bình,Xã Hòa Bình,Phường Tân Hòa,Phường Hữu Nghị,Xã Yên Mông1322PA17TXĐiện lực TP.Hòa Bình
47 7h30 : 07/04/201814h30 : 07/04/2018Sửa chữa thường xuyên : di chuyển cột 9B3 đường dây 0,4kvXuất tuyến số 1_TXLEL---Trạm lê lợitổ 20.21.22.28.29 P phương lâm, nhà thi đấu : Phường Phương Lâm84PA17TXĐiện lực TP.Hòa Bình
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : VuongHT
Past 24 Hours Hôm qua : 1
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 718

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:


Đăng ký
Quên mật khẩu ?

Thời tiết

28oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 26 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:30:00
ngày 2018-04-21

Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  TienDien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  GopY