Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hòa Bình  -  Thursday, July 29, 2021
Tin Công ty Điện lực
Công ty Điện lực Hòa Bình tổ chức thi nâng bậc, giữ bậc cho Công nhân năm 2021
Công ty Điện lực Hòa Bình tổ chức thi nâng bậc, giữ bậc cho Công nhân năm 2021
2021-07-28 16:54
2
PC Hoà Bình tăng cường đảm bảo an toàn hành lang lưới điện
PC Hoà Bình tăng cường đảm bảo an toàn hành lang lưới điện
2021-07-28 16:51
2
PC Hòa Bình: Chuyển đổi số để đáp ứng nhu cầu phát triển trong xu thế mới
PC Hòa Bình: Chuyển đổi số để đáp ứng nhu cầu phát triển trong xu thế mới
2021-07-23 10:47
-3
Kịp thời khắc phục xử lý sự cố cáp quang đảm bảo công tác vận hành lưới điện phục vụ SXKD và công tác chuyển đổi số của PC Hoà Bình.
Kịp thời khắc phục xử lý sự cố cáp quang đảm bảo công tác vận hành lưới điện phục vụ SXKD và công tác chuyển đổi số của PC Hoà Bình.
2021-07-23 09:02
-3
PC Hoà Bình tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp
PC Hoà Bình tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp
2021-07-21 15:45
-5
Công ty Điện lực Hoà Bình phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2021
Công ty Điện lực Hoà Bình phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2021
2021-07-20 09:09
-6
Công ty Điện lực Hoà Bình triển khai phân hệ kiểm tra giám sát mua bán điện trên hệ thống CMIS 3.0
Công ty Điện lực Hoà Bình triển khai phân hệ kiểm tra giám sát mua bán điện trên hệ thống CMIS 3.0
2021-07-14 10:39
-12
PC Hòa Bình đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong các mặt hoạt động SXKD của đơn vị
PC Hòa Bình đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong các mặt hoạt động SXKD của đơn vị
2021-07-12 15:20
-14
Công ty Điện lực Hoà Bình đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021
Công ty Điện lực Hoà Bình đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021
2021-07-01 09:52
-25
Công ty Điện lực Hòa Bình ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào công tác SXKD của đơn vị.
Công ty Điện lực Hòa Bình ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào công tác SXKD của đơn vị.
2021-06-30 09:49
-26
12345678910...
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  TienDien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  GopY