Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hòa Bình  -  Sunday, June 17, 2018

http://cskh.npc.com.vn/

http://cskh.npc.com.vn/

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀ BÌNH Phát động phong trào thi đua ủng hộ xây dựng công trình an sinh xã hội của Khối thi đua các DNTU
Ngày 05 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở Công ty thủy điện Hòa Bình Khối thi đua các doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua năm 2018 của Khối thi đua các Doanh nghiệp Trung ương.

http://pchoabinh.npc.com.vn/

 

Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  TienDien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  GopY