Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hòa Bình  -  Wednesday, August 12, 2020
 
Công ty Điện lực Hòa Bình 28 năm xây dựng và phát triển
 
2019-08-02 08:44:04

           Năm 1991, Ngay sau ngày tỉnh Hoà Bình được tái lập, Công ty Điện lực Hoà Bình được thành lập (lúc đầu với tên gọi là Sở điện lực Hoà Bình). Công ty có nhiệm vụ quản lý vận hành và kinh doanh điện năng trên địa bàn Tỉnh, tham mưu cho Tỉnh về quy hoạch và phát triển lưới điện, thực hiện các dự án đầu tư được Tổng công ty giao phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân và giữ vững an ninh quốc phòng.

          Giai đoạn đầu mới thành lập chỉ có 1 chi nhánh điện Thị xã, cơ sở vật chất khó khăn thiếu thốn, lưới điện cũ nát, chắp vá. Toàn tỉnh chỉ có 01 trạm 110 kV, 04 trạm trung gian; 340,7 km đường dây trung thế; 70 km đường dây hạ thế; 59 trạm biến áp phân phối cấp điện cho 55/212 xã phường, thị trấn; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có điện là 24,5%; Tổn thất 19,87%; Điện thương phẩm là 42,574 triệu kWh; Doanh thu 14,89 tỷ đồng; Số khách hàng dùng điện 4191 khách hàng; Số hộ có điện chiếm tỷ lệ 38,8%.

          Vượt qua mọi khó khăn, tập thể CBCNV của Công ty Điện lực Hòa Bình đã từng bước xây dựng đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư sửa chữa, xây dựng mới các TBA, cải tạo đường dây phù hợp với điều kiện phụ tải hàng năm và quy hoạch phát triển lưới điện của tỉnh. Đến tháng 6 năm 2019, 210/210 số xã phường thị trấn sử dụng điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ 100% với Số hộ có điện đạt tỷ lệ 99,99%.

          Thực hiện phương châm “Điện đi trước một bước”, Công ty Điện lực Hoà Bình đã huy động các nguồn lực, tập trung vốn cải tạo nâng cấp lưới điện 6 kV lên 22 kV khu vực Thành phố Hoà Bình, cải tạo nâng cấp lưới điện 10kV lên 22kV tại các huyện Mai Châu, Lạc Thủy, Kim Bôi – Lương Sơn; Cải tạo nâng cấp đường dây 10kV lên 35 kV tại Yên Thủy, Đà Bắc, Cao Phong.... Thực hiện chương trình dài hạn về giảm tổn thất điện năng, Công ty Điện lực Hoà Bình đã cải tạo lưới điện trung áp kết nối 7 trạm 110 kV với nhau và củng cố lại lưới điện khu vực các huyện.

Về công tác tiếp nhận lưới điện nông thôn: thực hiện chủ trương của Chính Phủ, ngành điện đẩy mạnh việc triển khai kế hoạch tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, công tác tiếp nhận là một thách thức không nhỏ đối với ngành điện do hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn đã xuống cấp, trước tình hình đó Công ty đã tận dụng vốn khấu hao của ngành, đặc biệt là vốn vay Ngân hàng thế giới WB,  để tiếp tục cải tạo lưới điện trung áp và lưới điện nông thôn sau tiếp nhận. Kết quả hiện nay đã tiếp nhận 179 xã với 145.427 khách hàng đưa tổng số khách hàng sử dụng điện đạt mức 245.721khách hàng.

Chặng đường 28 năm qua, Công ty Điện lực Hoà Bình đã vươn lên có bước trưởng thành về nhiều mặt. Nếu như năm 1992, điện thương phẩm mới chỉ đạt 42,574 triệu kWh, thì đến năm 2002 tăng lên 104,404 triệu kWh, năm 2011 đạt 311,621 triệu kWh, năm 2018 đạt được 835,64 triệukWh và 6 tháng đầu năm 2019 đạt 436,75 triệu kWWh. Kéo theo đó, doanh thu bán điện cũng tăng từ 14,889 tỷ đồng (năm 1992) lên trên  1.404,313 tỷ đồng (năm 2018) và 6 tháng đầu năm 2019 đạt 845,54 tỷ đồng. Tổn thất điện năng giảm từ 19,7% năm 1992 xuống còn 7,59% năm 2018. Hàng năm, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Công tác an ninh trật tự cơ quan được đặc biệt quan tâm, Công ty thường xuyên phối hợp cùng với Công an tỉnh, các huyện, Thành phố thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự, an toàn hệ thống lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh.

Cùng với phát triển SXKD, Công ty Điện lực Hòa Bình đã tích cực triển khai nhiều hoạt động về Văn hóa doanh nghiệp, cải cách hành chính, truyền thông, 5S … hoạt động VHDN theo hướng đổi mới - chuyên nghiệp với các hoạt động văn hóa với nhiều nội dung và phong cách mới đã tạo sức ảnh hưởng lan tỏa đến đông đảo CBCNV trong toàn Công ty tích cực hưởng ứng tham gia. Với phương châm “Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình”, triển khai hiệu quả chương trình mang tên gọi OneNPC hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh.

 

Ký cam kết thi đua thực thi VHDN năm 2019

Công ty thường xuyên quan tâm tạo điều kiện xây dựng, tu bổ, sửa chữa các sân thể thao như cầu lông, bóng bàn, ten nis đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí nâng cao sức khoẻ cho người lao động và vận động CNVC-LĐ tích cực tham gia các hoạt động văn hóa thể thao do địa phương và ngành tổ chức đạt nhiều thành tích cao: Giải nhì CL-BB Đảng ủy Khối các CQ tỉnh năm 2015; Giải nhì Cầu lông-Bóng bàn CNVC-LĐ tỉnh HB năm 2016,  Giải Khuyến khích Hội thao CNVC-LĐ Tổng Công ty năm 2017, Giải nhi  Hội thao CNVC-LĐ Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc năm 2019..

 

PCHB đạt giải nhì toàn đoàn Hội thao CNVC-LĐ EVNNPC năm 2019

Đi đôi với việc đầu tư cải tạo lưới điện, trong những năm qua công tác đào tạo nguồn nhân lực luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm. Từ năm 1992 đến nay Công ty đã phối hợp cùng với các Trường Đại học mở nhiều lớp Đại học tại chức chuyên ngành Hệ thống điện tại Công ty, các lớp quản Trị kinh doanh cho các đồng chí trong Ban giám đốc, trưởng các đơn vị, mở lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Công ty để đào tạo nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ chủ chốt của Công ty và các Sở ban ngành của Tỉnh (năm 2000) …. Tính đến nay 30/6/2019, trong tổng số  713CBCNV có  11 người có trình độ thạc sỹ, 323 người có trình độ đại học, còn lại có trình độ cao đẳng, trung cấp và công nhân lành nghề. Hầu hết đội ngũ CBCNV của Công ty đều làm chủ được những thiết bị, máy móc hiện đại, xử lý những sự cố xảy ra đáp ứng được nhu cầu chung của toàn ngành.

Do thực hiện song song, đồng bộ nhiều giải pháp hữu hiệu đã khuyến khích động viên người lao động thực sự phấn khởi yên tâm công tác, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp để làm tốt công việc được giao góp phần vào kết quả sản xuất chung của đơn vị. Công ty Điện lực Hòa Bình đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng ba (2002), hạng nhì (2007) và hạng nhất (2012).

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất năm 2012

Trải qua 28 năm xây dựng và phát triển, để làm tốt công tác lãnh đạo và chỉ đạo Công ty vững bước trên con đường CNH-HĐH đất nước và tỉnh nhà;  Đảng bộ cơ quan  Công ty Điện lực Hoà Bình cũng có bước phát triển không ngừng; nếu như năm 1992 toàn Công ty chỉ có 4 Chi bộ cơ sở (gộp các Điện lực huyện mới đủ thành lập Chi bộ) thì đến nay toàn Công ty có 01 Đảng bộ và 10 Chi bộ cơ sở với 337 Đảng viên chiếm 39,79 % tổng số CBCNVC- LĐ. Đảng bộ Cơ quan Công ty Điện lực Hoà Bình trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vơí  11 chi bộ trực thuộc và 128 đảng viên; 10 chi bộ cơ sở tại 10 Điện lực trực thuộc các huyện uỷ và Thành uỷ, với số lượng 209 Đảng viên.

Thời gian qua,  Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, Đảng viên và quần chúng. Từ năm 2007 đến nay, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể Đảng viên, CBCNVC trong toàn Công ty theo  nội dung chuyên đề của từng năm. Trong nhiều năm liên tục, Đảng bộ Cơ quan Công ty và các Chi bộ cơ sở luôn đạt tổ chức cơ sở Đảng “trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Trải qua 28 năm xây dựng và trưởng thành, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty là Công đoàn Công ty với 12 công đoàn cơ sở thành viên và 50 tổ công đoàn đã phối hợp chặt chẽ cùng chuyên môn chăm lo đời sống 713 đoàn viên công đoàn, tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật người lao động, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong đội ngũ công nhân viên chức lao động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; thực hiến tốt công tác an sinh xã hội… Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tuyên truyền vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội do địa phương và ngành tổ chức như : Ủng hộ ngày “Vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam; Ủng hộ “Tết Sum vầy”, tham gia xây dựng nhà An sinh xã hội, giúp đỡ xã nghèo; Phụng dưỡng 2 mẹ Việt Nam Anh hùng, tham gia hiến máu nhân đạo…

 

Tham gia hiến máu nhân đạo

Trong nhiều năm liền, Công đoàn Công ty Điện lực Hòa Bình liên tục đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, được tặng cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam từ năm 2011đến năm 2015, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2017, Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn lao động tỉnh và bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2018.

 

                                                          Nguyễn Thị Trâm

                                                                Văn phòng Công ty Điện lực Hòa Bình

 
Tin cùng thư mục :
ĐẠI HỘI Đảng bộ Cơ quan Công ty Điện lực Hòa Bình Lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025
CÔNG ĐOÀN EVNNPC THĂM HỎI VÀ TẶNG QUÀ CHO CNVC- LĐ CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÒA BÌNH NHÂN THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2020
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀ BÌNH Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
Chi bộ Văn phòng - Thành công từ một kỳ Đại hội Chi bộ
Đại hội Chi bộ Tổ chức & Nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2022
Đại hội Chi bộ Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2020-2022
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀ BÌNH Tổ chức Giải thi đấu Thể thao CNVC-LĐ kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện (21/12/1954-21/12/2019)
TỔ CHỨC GIAO HỮU BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY; 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH ĐIỆN LỰC VIỆT NAM.
Lễ công bố Quyết định, chỉ định Bí thư Đảng ủy cơ quan Công ty Điện lực Hòa Bình khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020.
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀ BÌNH Tổ chức thi đấu Thể thao Tennis kỷ niệm 64năm ngày Truyền thống ngành Điện 21/12/2018
Thời tiết

32oC

Độ ẩm: 75%

Tốc độ gió: 18 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:30:00
ngày 2020-08-12

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Buihuonganh
Past 24 Hours Hôm qua : 4
Prev. 24 Hours Hôm nay : 8
User Count Toàn bộ : 1067

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  TienDien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  GopY