Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hòa Bình  -  Wednesday, July 18, 2018

http://cskh.npc.com.vn/

http://cskh.npc.com.vn/

Thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Hòa Bình với phương châm Đổi mới- chuyên nghiệp- hành động- hiệu quả.
Năm 2018, với định hướng lấy tinh thần và mục tiêu đổi mới Kinh doanh và dịch vụ khách hàng, chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm mục tiêu trọng tâm để phát triển sâu rộng và có hiệu quả

http://pchoabinh.npc.com.vn/

 

http://pchoabinh.npc.com.vn/

 

Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  TienDien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  GopY