Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hòa Bình  -  Wednesday, December 12, 2018
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 67
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Cao Phong
1 7h0 : 07/12/201817h0 : 07/12/2018Khác : cải tạo tối thiểu sau tiếp nhậnUB Xã Tây PhongKH thuộc TBA xã tây phong : 286PA17CPĐiện Lực Cao Phong
2 7h0 : 06/12/201814h0 : 06/12/2018Khác : hoán đổi MBA xóm ongCầu dao phụ tải 1 - 3 Nam PhongToàn Bộ K/H sdđ Xã NAM PHONH,gồm xóm NAM THÁI,XÓM MẠC.XÓM ONG.XÓM KHUẬN : 1177PA17CPĐiện Lực Cao Phong
Điện lực Đà Bắc
3 5h0 : 09/12/201812h0 : 09/12/2018Khác : sua chua tram e10.1Trạm 110kV Hòa Bìnhtoan huyen da bac mat dien : 16373PA17DBĐiện lực Đà Bắc
4 14h0 : 07/12/201817h0 : 07/12/2018Khác : Cân đảo phaLộ 1---Đoàn kết 2TK Đoàn Kết 2 mất điện : 247PA17DBĐiện lực Đà Bắc
Điện lực Lạc Thuỷ
5 12h0 : 09/12/201812h30 : 09/12/2018Khác : ĐL Lạc Thủy thao tác DCL.Đường dây 473E19.3Xã Mỵ Hòa, Sào Báy, Nam Thượng : 3639PA17KBĐiện lực Lạc Thuỷ
6 8h0 : 08/12/201812h0 : 08/12/2018Khác : Dịch chuyển cột 69Lộ 1 XÓM ĐỒI---XBT - TBA Xóm Đồi Kim Tiến Kim BôiXóm đồi 1 xã Kim Tiến : 99PA17KBĐiện lực Kim Bôi
Điện Lực Lạc Sơn
7 7h30 : 04/12/201811h30 : 04/12/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaXBT TBA Hổ-Yên NghiệpXóm Hổ xã Yên nghiệp : 464PA17LCĐiện Lực Lạc Sơn
8 13h0 : 04/12/201817h0 : 04/12/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaXBT TBA Mu Riềng-Yên NghiệpXóm Mu Riềng : 288PA17LCĐiện Lực Lạc Sơn
9 11h0 : 11/01/201812h0 : 11/01/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳĐồi Thung 1xóm thung : Xã Quý Hòa66PA17LCĐiện Lực Lạc Sơn
10 9h50 : 11/01/201810h50 : 11/01/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳĐỒI THUNGxóm thung : Xã Quý Hòa124PA17LCĐiện Lực Lạc Sơn
11 16h0 : 11/01/201816h45 : 11/01/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳMiền Đồi 4miền đồi : Xã Miền Đồi,Xã Mỹ Thành155PA17LCĐiện Lực Lạc Sơn
12 15h0 : 11/01/201815h50 : 11/01/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳXBT Miền Đồi 3miền đồi : Xã Miền Đồi163PA17LCĐiện Lực Lạc Sơn
13 13h0 : 11/01/201813h50 : 11/01/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳXBT Miền đồi 1Xóm Miền đồi 1 : Xã Miền Đồi,Xã Tân Lập313PA17LCĐiện Lực Lạc Sơn
14 14h0 : 11/01/201814h50 : 11/01/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳXBT Miền Đồi 2Xóm Miền đồi 2 : Xã Miền Đồi206PA17LCĐiện Lực Lạc Sơn
15 8h40 : 11/01/20189h40 : 11/01/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳXBT DọiTBA Xóm Dọi xã quý Hòa : Xã Quý Hòa193PA17LCĐiện Lực Lạc Sơn
16 7h30 : 11/01/20188h30 : 11/01/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳXBT CủTBA Xóm Củ xã Quý Hòa : Xã Quý Hòa158PA17LCĐiện Lực Lạc Sơn
17 16h0 : 10/01/201816h45 : 10/01/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳXBT KhảXóm Khả : Huyện Lạc Sơn,Xã Quý Hòa380PA17LCĐiện Lực Lạc Sơn
18 15h0 : 10/01/201815h50 : 10/01/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ đầu trạmXBT Trạixã Tân Lập mất Điện : Xã Tuân Đạo,Xã Tân Lập332PA17LCĐiện Lực Lạc Sơn
19 13h0 : 10/01/201813h50 : 10/01/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳXBT Tômxóm tôm - xã tân lập mât Điện : Xã Quý Hòa,Xã Tân Lập342PA17LCĐiện Lực Lạc Sơn
20 14h0 : 10/01/201814h50 : 10/01/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTrạm Chiềng(TL)xóm chiềng - xã tân lập : Xã Tân Lập376PA17LCĐiện Lực Lạc Sơn
Điện lực Lương Sơn
21 6h0 : 09/12/201812h0 : 09/12/2018Thay công tơ định kỳ : Thay đo đếm Lạc Thủy Lương sơn tại cột 97 .Đường dây 473-E19.3Long Sơn ,Xuân dương ,nhánh Ông thường : 2647PA17LSĐiện lực Lương Sơn
22 6h0 : 09/12/201812h0 : 09/12/2018Thay công tơ định kỳ : Thay đo đếm gianh giới Lạc Thủy lương sơn Tai cột 97.Đường dây 471 E19.3Xã Cao thắng : 4123PA17LSĐiện lực Lương Sơn
23 7h30 : 09/12/201815h30 : 09/12/2018Sửa chữa thường xuyên : CT Á Đông lắp hộp phân pha, đấu nối cấp điện cho DD mớiTBA Quang Trung(XBT)Thôn Quang Trung : 194PA17LSĐiện lực Lương Sơn
24 7h30 : 09/12/201815h30 : 09/12/2018Sửa chữa thường xuyên : Ct Á Đông lắp hộp phân dây ,đấu nối cấp điện cho DD mớiCầu dao 1-4 Kếpkếp : 142PA17LSĐiện lực Lương Sơn
25 7h30 : 09/12/201815h30 : 09/12/2018Sửa chữa thường xuyên : CT Á Đông lắp hộp phân dây ,đấu nối cấp điên cho DD mớiTBA Thái Hòa(XBT)Thôn thái hòa : 64PA17LSĐiện lực Lương Sơn
26 11h0 : 03/12/201812h30 : 03/12/2018Thay công tơ định kỳ : Thay TI,cto định kỳ tổng trạmCTy Ngọc Thảo 250CT Ngọc Thảo : 1PA17LSĐiện lực Lương Sơn
27 7h30 : 03/12/20189h0 : 03/12/2018Thay công tơ định kỳ : Thay TI ,cto định kỳ tổng trạmTBA Cty SLCCTy SLC : 2PA17LSĐiện lực Lương Sơn
28 9h10 : 03/12/201811h0 : 03/12/2018Thay công tơ định kỳ : Thay TI, cto định kỳ tổng trạmTBA Cty BMCCTy BMC M2 : 1PA17LSĐiện lực Lương Sơn
29 13h30 : 03/12/201814h30 : 03/12/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ tổng trạmUBND XA TAN THANHtân thành : 1PA17LSĐiện lực Lương Sơn
Điện lực Lạc Thuỷ
30 12h0 : 09/12/201812h30 : 09/12/2018Khác : Để ĐL Lương Sơn công tác theo kế hoạchMC471E19.3395 khách hàng điện lực lạc thủy quản lý : 1506PA17LTĐiện lực Lạc Thuỷ
31 12h0 : 09/12/201812h30 : 09/12/2018Khác : Để ĐL Lương Sơn công tác theo kế hoạchMC473E19.31180 khac hàng thuộc điện lực lạc thủy quản lý : 234PA17LTĐiện lực Lạc Thuỷ
32 5h0 : 09/12/20186h0 : 09/12/2018Khác : chuyển nguồnMáy cắt 371 Đội 8đội 8 b thuộc xã phú thành, toàn bộ xã hưng thi : 745PA17LTĐiện lực Lạc Thuỷ
33 17h0 : 09/12/201818h0 : 09/12/2018Khác : chuyển nguồnMáy cắt 371 Đội 8đội 8 b thuộc xã phú thành, toàn bộ xã hưng thi : 745PA17LTĐiện lực Lạc Thuỷ
34 13h30 : 08/12/201816h30 : 08/12/2018Khác : Thay tủ phân phối 0,4kV TBAChợ Đầu Mối Nông SảnKhu 2,khu 3,TT Chi Nê : 146PA17LTĐiện lực Lạc Thuỷ
35 8h30 : 08/12/201810h30 : 08/12/2018Khác : Thay tủ phân phối 0,4kV TBAXBT Long Giangthôn long giang, tay ngai xã lạc long : 156PA17LTĐiện lực Lạc Thuỷ
36 17h0 : 08/12/201818h0 : 08/12/2018Khác : chuyển nguồnMáy cắt 371 Đội 8đội 8 b thuộc xã phú thành, toàn bộ xã hưng thi : 745PA17LTĐiện lực Lạc Thuỷ
37 5h0 : 08/12/20186h0 : 08/12/2018Khác : chuyển nguồnMáy cắt 371 Đội 8đội 8 b thuộc xã phú thành, toàn bộ xã hưng thi : 745PA17LTĐiện lực Lạc Thuỷ
Điện lực Mai Châu
38 6h0 : 09/12/201818h0 : 09/12/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : Để phục vụ PXCĐ di chuyển cột 15 ĐD 373 E19.6ĐZ 373 E19.6 Tòng ĐậuXă TÒNG ĐẬU ,XĂ ĐỒNG BẢNG , XĂ TÂN Sơn , XĂ PÀ CÒ ,XĂ HANG KIA ,XĂ PHÚC SẠN ,XĂ TÂN MAI ,XĂ TÂN DÂN : 4071PA17MCĐiện lực Mai Châu
39 7h30 : 08/12/201816h30 : 08/12/2018Sửa chữa thường xuyên : thay công tơ, hòm công tơ. chỉnh trang lưới điệnTBA Mai Châu 2 -Lộ 2xóm pom cọng, TK4 thị trấn mai châu : 200PA17MCĐiện lực Mai Châu
40 7h30 : 07/12/201816h30 : 07/12/2018Sửa chữa thường xuyên : thay công tơ, hòm công tơ. chỉnh trang lưới điệnTBA Mai Châu 2 - Lộ 1xóm pom cọng, TK4 thị trấn mai châu : 200PA17MCĐiện lực Mai Châu
41 13h30 : 06/12/201816h30 : 06/12/2018Sửa chữa thường xuyên : thay công tơ, hòm công tơ. chỉnh trang lưới điệnTrạm Xóm Lác -Lộ 3Bản Lác : 140PA17MCĐiện lực Mai Châu
42 7h30 : 06/12/201811h30 : 06/12/2018Sửa chữa thường xuyên : thay công tơ, hòm công tơ. chỉnh trang lưới điệnTrạm Xóm Lác - LỘ 2Bản Lác : 140PA17MCĐiện lực Mai Châu
43 7h30 : 05/12/201816h30 : 05/12/2018Sửa chữa thường xuyên : thay công tơ, hòm công tơ. chỉnh trang lưới điệnTrạm Xóm Lác - Lộ 2Bản Lác : 140PA17MCĐiện lực Mai Châu
44 7h30 : 04/12/201816h30 : 04/12/2018Sửa chữa thường xuyên : thay công tơ, hòm công tơ. chỉnh trang lưới điệnTrạm Xóm Lác - Lộ 1Bản Lác : 140PA17MCĐiện lực Mai Châu
45 7h30 : 03/12/201816h30 : 03/12/2018Sửa chữa thường xuyên : thay công tơ, hòm công tơ. chỉnh trang lưới điệnTBA Mai Châu 1- Lộ 3Tiểu khu 1 , Xóm vãng : 455PA17MCĐiện lực Mai Châu
Điện Lực Tân Lạc
46 6h0 : 08/12/20187h0 : 08/12/2018Khác : để tt cắt dcl 10b-3Máy cắt 375 trung gian Tân LạcKhu 1+2+ 7+ 6+218 , UBND huện , Huyện ỦY,CA huyện Xóm Đầm , Các Khối cơ quan trong huyện. : 1823PA17TLĐiện Lực Tân Lạc
47 6h0 : 08/12/201815h0 : 08/12/2018Khác : hoán đổi MBACầu dao gianh giới 131 LS-TLMãm Đức , Tử Nê, Thanh Hối , Đông Lai, Ngọc Mỹ, Bệnh Viện , May Việt Hàn, Nhà máy Nước. : 7557PA17TLĐiện Lực Tân Lạc
48 14h0 : 08/12/201815h0 : 08/12/2018Khác : để tt đóng dcl 10b-3Máy cắt 375 trung gian Tân LạcKhu 1+2+ 7+ 6+218 , UBND huện , Huyện ỦY,CA huyện Xóm Đầm , Các Khối cơ quan trong huyện. : 1823PA17TLĐiện Lực Tân Lạc
49 7h0 : 07/12/201814h0 : 07/12/2018Khác : để hoán đổi MBACầu dao phụ tải nhánh ĐG-Quy MỹXã Quy Mỹ + xã Do nhân , Xóm Kha , Xóm Lạ . : 1459PA17TLĐiện Lực Tân Lạc
50 7h0 : 07/12/201814h0 : 07/12/2018Khác : hoán đổi MBAtrạm cắt phong phú địch giáoXóm Lồ + Lầm + Bả + Khạng +Mùn+ Kem+ Kha+ Lạ+ Chiềng+ U+ Bùi+ Nước+ Tà+ Trăng+ Sống để thao tác CD : 4996PA17TLĐiện Lực Tân Lạc
51 7h30 : 04/12/201817h0 : 04/12/2018Khác : thay hòm cáp nguồn xuống công tơTBA Xóm Bầy Quy Hậuxóm bày : 286PA17TLĐiện Lực Tân Lạc
Điện lực TP.Hòa Bình
52 6h30 : 09/12/201817h30 : 09/12/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : sửa chữa lớn đường dây 22kvCầu dao 40-4P.Tân hòa , Xã Yên Mông và xã Tinh nhuệ-phú thọ : 456PA17TXĐiện lực TP.Hòa Bình
53 17h30 : 09/12/201818h0 : 09/12/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : sửa chữa lớn đường dây 22kvTC477 Trường Nội TrúTổ 10,11,12,15,16,17 Tân Hòa toàn bộ xã Yên Mông-TPHB : 823PA17TXĐiện lực TP.Hòa Bình
54 17h30 : 08/12/201818h0 : 08/12/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : sửa chữa lớn đường dây 22kvTC477 Trường Nội TrúTổ 10,11,12,15,16,17 Tân Hòa toàn bộ xã Yên Mông-TPHB : 823PA17TXĐiện lực TP.Hòa Bình
55 6h30 : 08/12/201817h30 : 08/12/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : sửa chữa lớn đường dây 22kvCầu dao 40-4P.Tân hòa , Xã Yên Mông và xã Tinh nhuệ-phú thọ : 456PA17TXĐiện lực TP.Hòa Bình
56 6h30 : 06/12/201817h30 : 06/12/2018Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : ửa chữa lớn ĐZTrạm Bích trụxóm bích trụ : 63PA17TXĐiện lực TP.Hòa Bình
57 6h30 : 05/12/201817h30 : 05/12/2018Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : ửa chữa lớn ĐZTrạm Bích trụxóm bích trụ : 63PA17TXĐiện lực TP.Hòa Bình
58 6h30 : 04/12/201817h30 : 04/12/2018Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : sửa chữa lớn ĐZTrạm Bích trụxóm bích trụ : 63PA17TXĐiện lực TP.Hòa Bình
Điện Lực Yên Thủy
59 17h0 : 09/12/201818h0 : 09/12/2018Khác : Chuyển nguồnĐZ 375 E23.13Các xã ngọc lương, Yên Trị , Phú Lai , Đoàn Kết , Hữu Lợi , Yên Lạc , lạc lương ,lạc sỹ, Lạc Hưng, Đa Phúc, Thị Trấn Hàng Trạm , Công ty VINAFO, cty may Hiếu Nghĩa, : 11201PA17YTĐiện Lực Yên Thủy
60 5h0 : 09/12/20186h0 : 09/12/2018Khác : Chuyển nguồnĐZ 375 E23.13Các xã ngọc lương, Yên Trị , Phú Lai , Đoàn Kết , Hữu Lợi , Yên Lạc , lạc lương ,lạc sỹ, Lạc Hưng, Đa Phúc, Thị Trấn Hàng Trạm , Công ty VINAFO, cty may Hiếu Nghĩa, : 11201PA17YTĐiện Lực Yên Thủy
61 5h0 : 09/12/201818h0 : 09/12/2018Khác : Để phục vụ truyền tải Ninh Bình thay dây chống sétĐZ 375 E23.13Các xã ngọc lương, Yên Trị , Phú Lai , Đoàn Kết , Hữu Lợi , Yên Lạc , lạc lương ,lạc sỹ, Lạc Hưng, Đa Phúc, Thị Trấn Hàng Trạm , Công ty VINAFO, cty may Hiếu Nghĩa, : 11201PA17YTĐiện Lực Yên Thủy
62 5h0 : 08/12/201818h0 : 08/12/2018Khác : Để phục vụ truyền tải Ninh Bình thay dây chống sétĐZ 375 E23.13Các xã ngọc lương, Yên Trị , Phú Lai , Đoàn Kết , Hữu Lợi , Yên Lạc , lạc lương ,lạc sỹ, Lạc Hưng, Đa Phúc, Thị Trấn Hàng Trạm , Công ty VINAFO, cty may Hiếu Nghĩa, : 11201PA17YTĐiện Lực Yên Thủy
63 5h0 : 08/12/20186h0 : 08/12/2018Khác : để chuyển nguồn ĐZ 375 E23.13 sang nhận điện ĐZ 371 E19.3ĐZ 375 E23.13Các xã ngọc lương, Yên Trị , Phú Lai , Đoàn Kết , Hữu Lợi , Yên Lạc , lạc lương ,lạc sỹ, Lạc Hưng, Đa Phúc, Thị Trấn Hàng Trạm , Công ty VINAFO, cty may Hiếu Nghĩa, : 11201PA17YTĐiện Lực Yên Thủy
64 17h0 : 08/12/201818h0 : 08/12/2018Khác : Để chuyển nguồnĐZ 375 E23.13Các xã ngọc lương, Yên Trị , Phú Lai , Đoàn Kết , Hữu Lợi , Yên Lạc , lạc lương ,lạc sỹ, Lạc Hưng, Đa Phúc, Thị Trấn Hàng Trạm , Công ty VINAFO, cty may Hiếu Nghĩa, : 11201PA17YTĐiện Lực Yên Thủy
65 7h30 : 07/12/201817h0 : 07/12/2018Khác : để thay hòm,công tơ cơ khí bằng hòm,công tơ điện tửLộ 3---LẠC VƯỢNGxóm chóng, xã yên lạc huyện yên thuỷ hoà bình : 63PA17YTĐiện Lực Yên Thủy
66 7h30 : 06/12/201817h0 : 06/12/2018Khác : để thay hòm,công tơ cơ khí bằng hòm,công tơ điện tửLộ 2---LẠC VƯỢNGxóm lạc vượng,xã yên lạc huyện yên thuỷ : 101PA17YTĐiện Lực Yên Thủy
67 7h30 : 05/12/201817h0 : 05/12/2018Khác : để thay hòm ,công tơ cơ khí bằng hòm,công tơ điện tửLộ 1---LẠC VƯỢNGxóm ót,xã yên lạc huyện yên thuỷ : 166PA17YTĐiện Lực Yên Thủy
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : KeishaDurham
Past 24 Hours Hôm qua : 2
Prev. 24 Hours Hôm nay : 3
User Count Toàn bộ : 866

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:


Đăng ký
Quên mật khẩu ?

Thời tiết

15oC

Độ ẩm: 63%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 13:30:00
ngày 2018-12-13

Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  TienDien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  GopY