Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hòa Bình  -  Thursday, May 26, 2022
2/22/2014 12:03:04 PM
cho e hoỉ ở hòa bình có những trạm biến áp 110kv nào ạ
Góp ý bởi : buì thanh tùng
 - vanhanhtba110kv@gmail.com
2/22/2014 12:02:21 PM
cho e hoỉ ở hòa bình có những trạm biến áp 110kv nào ạ
Góp ý bởi : buì thanh tùng
 - vanhanhtba110kv@gmail.com
1/19/2014 11:15:37 AM
Điện lực thành phố Hòa Bình cho thông tin tại sao khách hàng sử dụng điện lại không tra cứu được tiền điện sử dụng trong năm 2013 trong khi có mục tra cứu tiền điện trên trang website http://pchoabinh.npc.com.vn sđt:0945089161
Góp ý bởi : le long
 - vulong2904@yahoo.com.vn
1/19/2014 11:14:29 AM
Điện lực thành phố Hòa Bình cho thông tin tại sao khách hàng sử dụng điện lại không tra cứu được tiền điện sử dụng trong năm 2013 trong khi có mục tra cứu tiền điện trên trang website http://pchoabinh.npc.com.vn sđt:0945089161
Góp ý bởi : le long
 - vulong2904@yahoo.com.vn
1/19/2014 11:13:48 AM
Điện lực thành phố Hòa Bình cho thông tin tại sao khách hàng sử dụng điện lại không tra cứu được tiền điện sử dụng trong năm 2013 trong khi có mục tra cứu tiền điện trên trang website http://pchoabinh.npc.com.vn
Góp ý bởi : le long
 - vulong2904@yahoo.com.vn
1/19/2014 11:13:21 AM
Điện lực thành phố Hòa Bình cho thông tin tại sao khách hàng sử dụng điện lại không tra cứu được tiền điện sử dụng trong năm 2013 trong khi có mục tra cứu tiền điện trên trang website http://pchoabinh.npc.com.vn
Góp ý bởi : le long
 - vulong2904@yahoo.com.vn
1/19/2014 11:12:55 AM
Điện lực thành phố Hòa Bình cho thông tin tại sao khách hàng sử dụng điện lại không tra cứu được tiền điện sử dụng trong năm 2013 trong khi có mục tra cứu tiền điện trên trang website http://pchoabinh.npc.com.vn
Góp ý bởi : le long
 - vulong2904@yahoo.com.vn
1/19/2014 11:12:39 AM
Điện lực thành phố Hòa Bình cho thông tin tại sao khách hàng sử dụng điện lại không tra cứu được tiền điện sử dụng trong năm 2013 trong khi có mục tra cứu tiền điện trên trang website http://pchoabinh.npc.com.vn
Góp ý bởi : le long
 - vulong2904@yahoo.com.vn
1/19/2014 11:11:46 AM
Điện lực thành phố Hòa Bình cho thông tin tại sao khách hàng sử dụng điện lại không tra cứu được tiền điện sử dụng trong năm 2013 trong khi có mục tra cứu tiền điện trên trang website http://pchoabinh.npc.com.vn
Góp ý bởi : le long
 - vulong2904@yahoo.com.vn
12/16/2013 11:43:52 PM
Cảm ơn ĐL Hòa Bình đã nhanh chóng phản hồi ý kiến của tôi. Cám ơn sự tôn trọng khách hàng.Chúc ĐL Hòa Bình làm ăn hiệu quả và có nhiều thành công.
Góp ý bởi : Trần Cát-Cao Phong
 - tacnart1@gmail.com
Ý Kiến / Trang.
Page 16 of 20First   Previous   11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  Next   Last   Gửi Đi

 
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  TienDien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  GopY