Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hòa Bình  -  Tuesday, October 3, 2023
Tin các Điện lực - Phân xưởng
Điện lực Đà Bắc- PC Hòa Bình tuyên truyền cách thức phòng tránh tai nạn điện trong nhân dân
Điện lực Đà Bắc- PC Hòa Bình tuyên truyền cách thức phòng tránh tai nạn điện trong nhân dân
2023-09-25 16:48
-6
Điện lực Lương Sơn-PC Hòa Bình ứng dụng công nghệ Flaycam trong công tác quản lý vận hành lưới điện góp phần nâng cao hiệu quả SXKD tại đơn vị
Điện lực Lương Sơn-PC Hòa Bình ứng dụng công nghệ Flaycam trong công tác quản lý vận hành lưới điện góp phần nâng cao hiệu quả SXKD tại đơn vị
2023-09-25 16:40
-6
Để tiết kiệm điện trở thành thói quen hằng ngày
Để tiết kiệm điện trở thành thói quen hằng ngày
2023-09-25 08:31
-6
Điện lực Kim Bôi- PC Hòa Bình thực tập PCCC và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ công nhân viên
Điện lực Kim Bôi- PC Hòa Bình thực tập PCCC và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ công nhân viên
2023-08-04 10:21
-58
Điện lực Đà Bắc tăng cường công tác khách hàng nâng cao chất lượng dịch vụ điện
Điện lực Đà Bắc tăng cường công tác khách hàng nâng cao chất lượng dịch vụ điện
2023-07-27 15:09
-66
Đội quản lý lưới điện cao thế Hòa Bình tăng cường công tác kiểm tra xử lý khiếm khuyết trên lưới điện đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa bão
Đội quản lý lưới điện cao thế Hòa Bình tăng cường công tác kiểm tra xử lý khiếm khuyết trên lưới điện đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa bão
2023-07-25 16:08
-68
Điện lực Lạc Thủy- PC Hòa Bình đồng hành cùng 880 sĩ tử mùa thi
Điện lực Lạc Thủy- PC Hòa Bình đồng hành cùng 880 sĩ tử mùa thi
2023-06-30 08:19
-93
Điện lực Đà Bắc đảm bảo cấp điện ổn định và liên tục cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Điện lực Đà Bắc đảm bảo cấp điện ổn định và liên tục cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
2023-06-28 14:22
-95
Điện lực Kim Bôi- PC Hòa Bình tiếp sức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Điện lực Kim Bôi- PC Hòa Bình tiếp sức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
2023-06-28 09:48
-95
Điện lực Cao Phong- PC Hòa Bình xây dựng phương án cấp điện cho các điểm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Điện lực Cao Phong- PC Hòa Bình xây dựng phương án cấp điện cho các điểm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
2023-06-26 14:50
-97
12345678910...
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  TienDien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  GopY