Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hòa Bình  -  Tuesday, October 3, 2023
Văn Bản Pháp Quy
Quy định giải quyết cấp điện cho khách hàng từ lưới điện Trung áp
Quy định giải quyết cấp điện cho khách hàng từ lưới điện Trung áp
2015-05-07 09:27
-3069
Luật điện lực
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 1992 đã sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết số 51/2010/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2010 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Luật này quy định về điện lực.
2012-04-19 10:23
-4182
Quyết định của Bộ trưởng Bộ công nghiệp về việc ban hành quy định về điều kiện và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện.
Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN ngày 12/03/2005 về việc ban hành quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện.
2012-04-19 10:16
-4182
Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực
Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 15/06/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực
2012-04-19 10:02
-4182
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực
Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 về việc Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực
2012-04-19 09:56
-4182
QĐ của Bộ trưởng Bộ công nghiệp về việc ban hành quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết các tranh chấp hợp đồng mua bán điện.
Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06/09/2006 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp về việc ban hành quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết các tranh chấp hợp đồng mua bán điện.
2012-04-19 09:48
-4182
Van ban cung ung dien mua kho
Van ban cung ung dien mua kho
2011-04-14 01:48
-4553
CTĐL Ninh Bình luôn quan tâm tới đời sống CBCNV
Chính quyền và Công đoàn Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình không những luôn quan tâm tới đời sống CBCVN mà còn quan tâm và chia sẻ với những CBCNV có hoàn cảnh trái ngang.
2011-03-31 20:45
-4567
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  TienDien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  GopY