Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hòa Bình  -  Sunday, July 3, 2022
 
Điện lực Cao Phong – PC Hòa Bình thành tựu từ việc chuyển đổi số
 
2021-12-01 10:58:02

         Năm 2021 với chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh lộ trình ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Kế hoạch chuyển đổi số năm 2021 và những năm tiếp theo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng đặt ra mục tiêu hướng tới là một doanh nghiệp số, lấy khách hàng sử dụng dịch vụ điện làm trung tâm, cung cấp các dịch vụ trực tuyến, minh bạch.

Từ những chủ trương định hướng đó. Công ty Điện lực Hòa Bình đã chỉ đạo các Điện lực triển khai kế hoạch chuyển đổi số của đơn vị mình trong sản xuất kinh doanh để đạt được mục tiêu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đề ra. Điện lực Cao Phong là một trong đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Hòa Bình, có nhiệm vụ cung cấp điện đảm bảo an toàn, liên tục, phục vụ công tác An ninh, Quốc phòng, đảm bảo phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân trên địa bàn đơn vị quản lý. Điện lực đã triển khai tuyên tuyền tới toàn thể CBCNV, người lao động. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý của đơn vị để nắm bắt được chủ trương và ý nghĩa của việc chuyển đổi số. Theo lộ trình chuyển đổi đơn vị sẽ từng bước triển khai và áp dụng vào từng công việc cụ thể; trong công tác quản lý nhân sự đã áp dụng phần mềm HRM để theo dõi và quản lý hồ sơ CBCNV, được cập nhật thường xuyên kịp thời; Áp dụng phần mềm MMIS trong công tác quản lý tài chính và quản lý xuất nhập vật tư theo sự chỉ đạo của Công ty. Hệ thống văn phòng điện tử Eoffice 3.0 hiện nay đã được Điện lực triển khai đến tất cả cán bộ công nhân viên, trong quá trình soạn thảo, phê duyệt, ban hành, tiếp nhận, xử lý, lưu trữ đều đã được đơn vị thực hiện trên môi trường số, nhiều ứng dụng văn phòng đã được Điện lực số hóa như: Lịch công tác tuần, đăng ký lịch công tác.

 

Công nhân thực hiện chuẩn hóa lưới điện tại hiện trường

Trong công tác quản lý vận hành và an toàn vệ sinh lao động. Từng bước chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động hệ thống các phần mềm quản lý kỹ thuật như PMIS, OMS, GIS giúp kiểm soát tốt hệ thống lưới điện, kiểm soát các biện pháp an toàn cho người lao động trước khi thực hiện công việc bằng hình ảnh ECP; sử dụng Flycam để kiểm tra tình trạng làm việc của các thiết bị trên đường dây trung áp; kết quả đơn vị đã cập nhật 281/281 máy biến áp được quản lý trên phần mềm máy biến áp; 357 km đường dây trung áp và 587 km đường dây hạ áp được quản lý theo dõi trên trên phân mềm GIS.

 

Công nhân thu thập thuộc tính của thiết bị

Trong lĩnh vực kinh doanh - dịch vụ khách hàng, sử dụng phần mềm CMIS 3.0 để triển khai các phân hệ như ghi chỉ số công tơ bằng máy tính bảng, quản lý hợp đồng mua bán điện, tra cứu thông tin khách hàng, kiểm soát khách hàng có sản lượng biến động bất thường, tính toán tổn thất, chấm xóa nợ, gửi thông báo tiền điện và lịch tạm ngừng cung cấp điện, ký số hợp đồng mua bán điện, tính toán truy thu cháy kẹt, thực hiện các báo cáo kết quả kinh doanh… Điện lực đã thực hiện hoàn thành việc cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 trên các cổng dịch vụ công Quốc gia. Tính đến hết tháng 11 năm 2021, Điện lực Cao Phong đã lắp đặt được 17.049 công tơ điện tử các loại, đạt 45,29 % tổng số công tơ của Điện lực đang bán điện; ký số Hợp đồng mua bán điện sinh hoạt 33.545 hợp đồng đạt 99,95 %; chuẩn hóa thông tin 37.303 khách hàng đạt tỷ lệ 100%; có 9.250 khách hàng được cài đặt ứng dụng Zalo để nhận thông báo của ngành điện, 7.836 khách hàng đã thực hiện thanh toán qua Ngân hàng và các tổ chức trung gian

 

Thay công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử phục vụ đo xa

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với chủ chương đúng đắn, nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo các cấp cùng toàn thể CBCNV. Điện lực Cao Phong sẽ từng bước hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số được cấp trên giao, đồng thời gặt hái được nhiều thành tựu mới trên con đường xây dựng và phát triển.

 

                                        Nguyễn Hữu Quân-Điện lực Cao Phong

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Lạc Thủy- PC Hòa Bình đẩy nhanh hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
Điện lực Đà Bắc- PC Hòa Bình chuyển đổi số trong công tác ghi chỉ số công tơ và tính hóa đơn tiền điện
Điện lực thành phố- PC Hòa Bình chuyển đổi số trong công tác ghi chỉ số công tơ và tính hóa đơn tiền điện
Điện lực Lương Sơn- PC Hòa Bình lắp đặt công tơ điện tử đo xa bước tiến trong chuyển đổi số.
Điện lực Lạc Thủy- PC Hòa Bình Lắp đặt công tơ điện tử đo xa bước tiến trong quá trình chuyển đổi số
PC Hoà Bình sẵn sàng trở thành doanh nghiệp số
PC Hòa Bình vận hành phần mềm giám sát An toàn lao động bằng công nghệ số
Đội QLVH lưới điện cao thế Hòa Bình sử dụng công nghệ vệ sinh hotline tại các trạm biến áp không người trực
Điện lực Đà Bắc chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh
PC Hòa Bình: Chuyển đổi số trong công tác đầu tư xây dựng
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  TienDien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  GopY