Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hòa Bình  -  Saturday, November 26, 2022
 
Điện lực Cao Phong- PC Hòa Bình ứng dụng cách mạng công nghiệp khoa học 4.0 thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị
 
2022-09-23 16:41:01

         Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, Internet, tận dụng hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã đem lại những thành tựu lớn về mặt kinh tế và đặc biệt đã tạo lên sự chuyển biến của các doanh nghiệp cũng như nhận thức của mỗi con người. Điện lực Cao Phong xác định việc đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đời sống nhân dân với chất lượng điện với dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao, đồng thời cũng là nhu cầu phát triển của Công ty cũng như phục vụ lộ trình chuyển đổi số trong thời gian tới. Để thực hiện được lộ trình chuyển đổi số Điện lực đã thành lập Tiểu Ban điều hành chuyển đổi số. Trước tiên là chuyển đổi về nhận thức của từng người lao động trong đơn vị. Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp số cho lãnh đạo và toàn thể người lao động, xây dựng chương trình chuyển đổi số trong các lĩnh vực nghiệp vụ. Xác định chuyển đổi số là trách nhiệm của toàn thể người lao động. Để thực hiện được mục tiêu đó, trước hết phải trú trọng việc quản lý vận hành và bảo dưỡng hệ thống CNTT, nâng cao năng lực hệ thống viễn thông dùng riêng và tự động hóa đảm bảo tính chính xác, an toàn và tiên tiến, đáp ứng nhu cầu quản lý điều hành, áp dụng các phần mềm phục vụ công tác sản xuất kinh doanh, góp phần tăng năng suất lao động và dịch vụ khách hàng, đáp ứng toàn diện các yêu cầu về truyền dẫn, truyền tải lưu lượng, dữ liệu lớn. Trong đó, tập trung khai thác tối đa hệ thống truyền dẫn cáp quang.

 

 

Sử dụng Flycam và Camera nhiệt để kiểm tra đường dây và MBA

Ứng dụng CNTT trong công tác SXKD có thể xem là bước tiến lớn giúp người lao động sử dụng thành thạo các phần mềm, tăng năng suất lao động, giảm thiểu nguy cơ xảy ra mất an toàn. Đồng thời giúp khách hàng tiếp cận thông tin một cách dễ dàng, tăng tính minh bạch thông tin. Thông qua các kênh kết nối số, khách hàng có thể tiếp cận đến các thông tin như: Hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm; thủ tục cấp điện; tình hình cung cấp điện và tiến độ giải quyết yêu cầu dịch vụ

          Trong công tác quản lý vận hành lưới điện, áp dụng các thiết bị tiên tiến như Flycam, camera nhiệt để sử dụng vào việc kiểm tra đường dây, tình trạng làm việc của các thiết bị, hiện tại Đện lực đã thực hiện chuẩn hóa và treo biển cột và các đường dây 373 Phong Phú, 371 Thượng Cốc, 371 Bình Thanh, 372 E10.1, 373 Phú Vinh, 373 Quyết Chiến; 100% đường dây 0,4 kV các TBA đã được chuẩn hóa. Đồng thời kết hợp làm công tác CBM; hiện nay các đường dây được tính toán tổn thất trên phần mềm PSS, cập nhật thông số MBA trên phần mềm quản lý MBA, thông số đường dây trung áp trên PMIS. Tình trạng vận hành của các dường dây và TBA được cập nhật trên sổ nhật ký vận hành điện tử;  phiếu công tác, lệnh công tác, phiếu thao tác đều được viết bằng phiếu điện tử. Tại tổ trực vận hành của Điện lực được Công ty trang bị thiết bị theo dõi tình trạng vận hành của các máy cắt, kiểm soát hình ảnh trên phần mềm ECP với mục đích để đảm bảo vận hành lưới điện một cách an toàn, tin cậy và liên tục nhằm mang đến sự hài lòng của khách hàng.

Về lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, chất lượng cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4; nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ trong lĩnh vực này trên môi trường mạng theo phương thức điện tử; thanh toán tiền điện và tiền dịch vụ theo phương thức không dùng tiền mặt; các yêu cầu khách hàng qua Trung tâm chăm sóc khách hàng (CSKH) được tiếp nhận xử lý tự động. Áp dụng trên nền tảng hệ thống CMIS3.0 để từng bước hoàn thành số hoá như theo dõi đo xa, quản lý công nợ và quản lý khách hàng, số hoá hợp đồng mua bán điện, hoá đơn điện tử, chuẩn hóa thông tin khách hàng. Hệ thống thu thập thông tin hiện trường của khách hàng góp phần tạo điều kiện tốt hơn trong công tác quản lý vận hành lưới điện.

 

Công nhân trực vận hành viết nhật ký vận hành trên sổ nhật ký vận hành điện tử

Thông qua các kênh kết nối số, khách hàng có thể tiếp cận đến các thông tin như: Hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm; thủ tục cấp điện; tình hình cung cấp điện và tiến độ giải quyết yêu cầu dịch vụ; tình hình sử dụng điện; tra cứu chỉ số, hoá đơn điện tử; tra cứu lịch cắt điện. Tính đến hết tháng 8 năm 2022, Điện lực đã lắp đặt được 26.154 công tơ điện tử các loại, chiếm 60 % tổng số công tơ của đơn vị đang bán điện, 100 % hợp đồng mua bán điện được ký số, có 20.606/37.924 khách hàng thanh toán tiền điện qua các tổ chức trung gian chiếm tỷ lệ 54,4%; 1.121/37.924 khách hàng thực hiện thanh toán tiền điện trích nợ tự động chiếm tỷ lệ 3%.

Công tác quản lý nhân sự đã áp dụng phần mềm HRM để theo dõi và quản lý hồ sơ CBCNV, công tác quản trị văn phòng ứng dụng Digital office với nền tảng công nghệ mới, tích hợp chữ ký số đã phục vụ hiệu quả cho các hoạt động trình ký, phát hành 100% văn bản đi và tiếp nhận văn bản đến (trừ văn bản mật), lập hồ sơ điện tử và lưu trữ hoàn toàn trên môi trường mạng. Qua đó giảm thời gian lưu chuyển văn bản, công văn giữa các phòng, đội của đơn vị và các phòng, ban trực thuộc Công ty, triển khai lập lịch công tác tuần trên môi trường số;  đồng thời xóa bỏ các giới hạn về không gian, vị trí địa lý. Đến nay 100% văn bản được ký số và được phát hành qua trục liên thông nội bộ tới các bộ phận liên quan. Ngoài ra việc giải quyết công văn đi, công văn đến trên hệ thống Digital office cũng đã giúp tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm và chi phí vận chuyển tài liệu so với trước đây. Công nghệ số đã giúp cho lãnh đạo của đơn vị và CBNV có thể xử lý, giải quyết công việc mọi lúc, mọi nơi, góp phần tăng năng suất lao động, tối ưu hóa nhiều chi phí.

          Từ các kết quả khả quan của việc áp dụng khoa học – công nghệ trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Có thể khẳng đinh, công tác công nghệ thông tin đã góp phần đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững, nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và vận hành lưới điện, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho đơn vị và khách hàng sử dụng điện. Với xu hướng phát triển hướng tới doanh nghiệp số và áp dụng các công nghệ 4.0 công tác chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành điện, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin đứng trước nhiều cơ hội những cũng lắm thách thức trong thời gian tới, nhất là những yêu cầu về cơ sở hạ tầng, quản lý cơ sở dữ liệu, vấn đề bảo mật... Đây sẽ là những vấn đề cơ bản và tiên phong giúp Công ty Điện lực Hòa Bình nói chung và Điện lực Cao Phong nói riêng tiếp tục triển khai chuyển đổi số sâu rộng đến các công việc trong toàn đơn vị.

 

Nguyễn Hữu Quân Điện lực Cao Phong

 
Tin cùng thư mục :
Đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
PC Hòa Bình chuyển đổi số - Sức bật cho hoạt động sản xuất kinh doanh
Điện lực Kim Bôi- PC Hòa Bình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vài quản lý, vận hành lưới điện.
Ứng dụng CNTT trong họp trực tuyến mang lại hiệu quả cao cho PC Hòa Bình
PC Hòa Bình chuyển đổi số đã tạo ra sức bật cho hoạt động SXKD phát triển
PC Hòa Bình: Chuyển đổi số mang mục đích duy nhất là phục vụ khách hàng ngày một hoàn hảo hơn
Điện lực Đà Bắc- PC Hòa Bình đẩy mạnh công tác thay thế công tơ điện tử đo từ xa
PC Hòa Bình đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
Điện lực Kim Bôi- PC Hòa Bình đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng
Điện lực Mai Châu- PC Hòa Bình thực hiện tuyên truyền vận động khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  TienDien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  GopY